SHKOLLA " NONDA BULKA " PËRMET

 

 

CIKLI I ULËT                                   CIKLI I LARTË

 

I A - I B                                            VI A - VI B

II A - II B                                          VII A - VII B - VII C

III A - IIIB                                         VIII A - VIII B - VIII C

       IV                                                 IX A - IX B

V A - V B

 

 

V.O Shkolla ka 19 klasa për këtë vit shkollor me një numër total nxënësish 336.

MOTOJA JONE 

 

 

 

 

 “Ajo që ne themi dhe bëjmë, të mos merret si pyetje, por si sukses i padiskutueshëm”