Kualifikime

 

 

Stafi Pedagogjik i kesaj shkolle ne perberjen e vet ka nje larmi kualifikimesh ku 90 % e  tij ka marre kualifikimin 5-10 dhe 20 vjecar. 

 

Pothuajse te gjithe mesuesit e kesaj shkolle u jane nenshtruar trajnimeve te zhvilluara nga Zyra Arsimore , por edhe nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve