BORDI I  SHKOLLËS 

 

 

 KLARA GRAÇI                         KRYETARE E KËSHILLIT TË PRINDËRVE

 LILJANA PASHOLLARI             MËSUESE

 JOANA GRACI                  PRESIDENTE E QEVERISË SË NXËNËSVE

FERIT JASHARI                        PËRFAQËSUESI I ZA

                                    

   

KOMISIONI I ETIKËS DHE SJELLJES

  NË INSTITUCIONIN ARSIMOR 

 

 

1.   ALI DELILAJ                         ZV / DREJTOR

2.       NERËNXA ELEZI                    MËSUESE C-L

3.  J             PRESIDENTE E QEVERISË SË NXËNËSVE

4.      5.       MAJLINDA ZYBA                  MËSUESE C-U

6.       EDLIRA ZISO                            MËSUESE C-L

7.       BLEDAR SADIKU                    MËSUES C-U

 KLARA GRAÇI                KRYETARE E KËSHILLIT TË PRINDËRVE

KOMISIONI I ETIKËS DHE SJELLJES

  NË INSTITUCIONIN ARSIMOR 

 

 

1.   ALI DELILAJ                         ZV / DREJTOR

2.       NERËNXA ELEZI                    MËSUESE C-L

3. JOANA              PRESIDENTE E QEVERISË SË NXËNËSVE

4.      5.       MAJLINDA ZYBA                  MËSUESE C-U

6.       EDLIRA ZISO                            MËSUESE C-L

7.       BLEDAR SADIKU                    MËSUES C-U

 KLARA GRAÇI                KRYETARE E KËSHILLIT TË PRINDËRVE


KOMISIONI PER  NXENESIT  ME     AFTESI  TE  KUFIZUAR

 

1.       VALMIRA    DURO                    PSIKOLOGE

2.       EDLIRA      ZISO                      MESUESE

3.       ARETI       TOPOVITI                MESUESE

4.       LAURA     MANELLARI               MESUESE

 KËSHILLI PROFESIONA

BESNIK KOTORRI                              DREJTOR

2.       KRISTAQ MISHA                                KRYETAR I SINDIKATËS

4.       NIKO RACA                                   PËRGJEGJËS I DP MATEMATIKË -FIZIKË

5.       LEONORA MERAJ                           PËRGJEGJËSE E DEPARTAMENTIT C-U

6.       IRIDA HODO                 PËRGJEGJËSE E DEPARTAMENTIT GJUHËT E HUAJA

7.       EDLIRA ZISO           PËRGJEGJËSE E DEPARTAMENTIT LËNDË SHOQËRORE

8.       PËLLUMB ELEZI                           PËRGJEGJËS I AKTIVITETEVE SPORTIVE

9.       MIMOZA TOPOVITI             PËRGJEGJËSE E AKTIVITETEVE MUZIKORE